ICTime - ICT as a TOOL of INTERCULTURAL and MEDIA EDUCATION ictime@oeiizk.waw.pl Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie  
Domowa
 
Aktualności
 
Partnerzy
 
Polski zespół
 
Spotkania
 
Rejestracja
 
Ankieta
 
Konkurs 2007
 
Konkurs 2008

Międzynarodowy projekt ICTime - TI jako narzędzie Edukacji interkulturowej i medialnej realizowany jest w ramach akcji Comenius. Projekt rozpoczął się w październiku 2006 roku, a trwać będzie do roku 2009. Celem projektu jest wspieranie nauczycieli, edukatorów oraz innych osób związanych z oświatą, a pośrednio także samych uczniów, poprzez przedstawienie sposobu użycia cyfrowych mediów w ramach edukacji interkulturowej.

Opieramy się na założeniu, że technologie cyfrowe mogą być z powodzeniem wykorzystywane przy rozwiązywaniu społecznych i kulturowych problemów, jakie stają przed współczesną edukacją. Użycie mediów cyfrowych w edukacji pozwoli wprowadzić dodatkową motywację oraz oprzeć się na zainteresowaniach uczniów, także tych poza szkolnych. Koncentrując się na ideach edukacji interkulturowej chcemy pomóc wywiązać się szkole z zadania przygotowania młodych ludzie do życia w demokratycznym społeczeństwie, a czerpiąc z konstruktywistycznego podejścia do nauczania, pozwolić uczniom aktywnie konstruować swoją własną wiedzę.

Cel ten będziemy realizować w trzech etapach:

  • W pierwszym - skoncentrujemy się na poszukiwaniu wskazówek teoretycznych i praktycznych powiązań miedzy edukacją interkulturową a medialną w szkołach znajdujących się w krajach wszystkich partnerów projektu, czyli w Polsce, Rumunii, Portugalii i na Łotwie. Następnie opublikujemy opis zastanej sytuacji edukacji interkulturowej i medialnej w wyżej wymienionych krajach.
  • W drugim - opracujemy szkolenie "Media cyfrowe w edukacji interkulturowej" dla nauczycieli oraz innych osób związanych z oświatą.
  • W trzecim - zajmiemy się rozpowszechnianiem metodycznych wskazówek użycia i tworzenia mediów cyfrowych w edukacji interkulturowej, przygotowując publikację i umieszczając materiały na stronie internetowej projektu oraz prowadząc szkolenia nauczycieli w ramach akcji Comenius.
Zalecana rozdzielczość 1024 x 768 i wyższa © BB