ICTime - ICT as a TOOL of INTERCULTURAL and MEDIA EDUCATION ictime@oeiizk.waw.pl Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie  
Domowa
 
Aktualności
 
Partnerzy
 
Polski zespół
 
Spotkania
 
Rejestracja
 
Ankieta
 
Konkurs 2007
 
Konkurs 2008

SPOTKANIA

29.11.2006 - 04.12.2006
Daugavpils, Łotwa

Spotkanie koordynacyjne.
Spotkania z przedstawicielami społeczności katolickiej, prawosławnej, luterańskiej, żydowskiej i staroobrzędowców. Wizyta w Domu Polonii w Daugavpils. Ustalenie szczegółowego planu pracy. Przedstawienie stanu edukacji interkulturowej w krajach partnerskich. [Zasięg międzynarodowy]

17.01.2007
Warszawa, Polska

Prezentacja projektu w OEIIZK [Zasięg krajowy]

17.02.2007
Warszawa, Polska

Warsztaty na temat TIK w edukacji interkuturowej i medialnej z nauczycielami języka angielskiego, członkami grupy Computer SIG Stowarzyszenia nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce IATEFL PL [Zasięg krajowy]

07.03.2007
Europa

Wideokonferencja
Warsztaty na temat ewaluacji fotografii w edukacji interkulturowej. [Zasięg międzynarodowy]

28.03.2007
Warszawa, Polska

Spotkanie z nauczycielami - prezentacja założeń projektu i zaproszenie do współpracy. [Zasięg krajowy]

8.05.2007-13.05.2007
Lizbona, Portugalia

Spotkanie koordynacyjne
Finał konkursu fotograficznego. Podsumowanie pracy w projekcie. Przegląd narzędzi TIK możliwych do wykorzystania w edukacji interkulturowej medialnej w szkołach. Spotkania z uczniami w szkołach w Seixial. [Zasięg międzynarodowy]

10.09.2007
Warszawa, Polska

Konferencja OEIIZK. Rozpowszechnianie idei wyników projektu. [Zasięg krajowy]

23.09.2007-30.09.2007 Cliuj-Napoca, Rumunia
Spotkanie koordynacyjne. Sprawozdanie z wykonanych prac i ich ewaluacja. Przygotowanie materiałów edukacyjnych i kursu dla nauczycieli. Wizyta w Sybinie - stolicy kulturalnej Europy 2007. Spotkania i warsztaty z uczniami w rumuńskich szkołach. [Zasięg międzynarodowy]

16.11.2007
Ostrołęka, Polska

Konferencja OEIIZK. Rozpowszechnianie idei wyników projektu. [Zasięg krajowy]

03.07-05.07.2008
Toruń Polska

Konferencja Informatyka w szkole Prezentacja idei i wyników projektu

28.04.2008 -02.05. 2008
Warszawa Polska

Spotkanie koordynacyjne.

04.08.2008-08.08.2008
Warszawa Polska

Kurs IT jako narzędzie w edukacji międzykulturowej i medialnej.

06.10.2008-01.12.2008
Warszawa Polska

Kurs IT jako narzędzie w edukacji międzykulturowej i medialnej

09.11.2008-14.11.2008
Daugavpils Łotwa

Spotkanie koordynacyjne w Daugavpils. Ewaluacja kursów pilotażowych przeprowadzonych w krajach partnerskich. Przygotowanie materiałów końcowych projektu.

28.03.2009-02.04.2009
Cluj-Napoca Rumunia

Spotkanie koordynacyjne. Dyskusja nad wstępną wersją książki i płyty DVD.

05.07.2009-12.07.2009
Lizbona Portugalia

Spotkanie koordynacyjne. Podsumowanie pracy. Przygotowanie sprawozdania końcowego.

  Zalecana rozdzielczość 1024 x 768 i wyższa © BB